Kausjonister må handle raskt

Kausjonister må handle raskt

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Økonomi , Pant i bolig , Kausjonsansvar , Gjeldsproblemer , Gjeldsordning , Tvangssalg , Manglende betaling , Personlig konkurs , Kjøp og salg

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Innhold

  1. Advokatenes råd til kausjonist
  2. Kausjonist - varslings- og opplysningsplikt

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på deg for å få de pengene de har krav på. Du bør derfor ikke gi kausjon uten at det er svært gode grunner for dette.  

Advokatenes råd til kausjonist

Før du kausjonerer for en annen persons eller et aksjeselskaps lån, bør du be om en oversikt og en skriftlig dokumentasjon for hva lånet skal benyttes til, og hvordan låntaker skal tilbakebetale lånet. "Hvorfor har låntakeren behov for kausjonist?", er et nyttig kontrollspørsmål. Hvis du er i tvil om låntakerens mulighet til å overholde sine betalingsforpliktelser, bør du ikke gi kausjon før du har søkt råd hos en privatøkonomisk rådgiver eller en advokat.  

Hvis låntakeren får betalingsproblemer, er det viktig at du som kausjonist kommer raskt på banen. Du må for det første få en avtale med banken/långiver om betaling av lånet, slik at det ikke påløper unødvendig store renter og kostnader. Dernest bør du sikre deg overfor låntakeren, slik at du kan få igjen noe av det du må betale til banken. Advokatenes erfaring er dessverre at de færreste kausjonister lykkes i å spore opp midler eller verdier og dermed sikre kravet sitt hvis låntakeren først har fått betalingsproblemer. Ved å få en skriftlig avtale med låntaker eller ta utlegg hos ham, kan du imidlertid sikre kravet for fremtiden. Det kan nemlig være at skyldnerens økonomi endres. Hvis du derimot ikke gjør dette, kan kravet være tapt tre år etter at kausjonsforpliktelsen ble innfridd.  

I situasjoner der låntakeren har midler eller verdier, kan en advokat hjelpe deg med å få tak i disse og få en avtale med låntaker. Hvis du har mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, bør du kontakte politiet.  

Kausjonist - varslings- og opplysningsplikt

Ifølge finansavtaleloven har banker og andre kredittinstitusjoner plikt til å informere kausjonisten hvis de har frarådet et låneopptak på grunn av låntakerens betalingsevne.  Banker og andre kredittinstitusjoner har også plikt til å holde kausjonisten løpende orientert, og plikt til å varsle kausjonisten innen tre måneder etter at en låntaker misligholdt sine forpliktelser. Kausjonister skal også varsles om betalingsutsettelser, åpning av gjeldsforhandlinger, konkurs og død. Hensikten med dette er at du som kausjonist kan få mulighet på et tidlig tidspunkt til å betale gjelden og gripe inn overfor låntaker.

Relaterte artikler

Ta tak i dine gjeldsproblemer

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Økonomi , Pant i bolig , Gjeldsproblemer , Betalingsordning , Gjeldsordning , Tvangssalg , Manglende betaling , Personlig konkurs , Inkasso

Hvis du har gjeldsproblemer, er det viktig å ta kontakt med kreditorene så raskt som mulig og forhandle om en betalingsordning. Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det å finne en løsning, og kostnadene øker.

Les mer om gjeldsproblemer

Høye kostnader ved inkasso

Oppdatert 18.11.2014 Emner: Økonomi , Gjeldsproblemer , Betalingsordning , Gjeldsordning , Manglende betaling , Inkasso

Når regninger sendes til inkasso, stiger kostnadene raskt. Du har krav på skriftlig varsel før en regning sendes til inkasso. Hvis du mener at kravet ikke er berettiget, bør du melde dette skriftlig til inkassoselskapet eller kreditor så raskt som mulig.

Les mer om kostnader ved inkasso

Mange klager ved misbruk av kredittkort

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Økonomi , Misbruk av bankkort/kredittkort

De fleste klager på banker og andre finansinstitusjoner gjelder misbruk av kredittkort eller bankkort. Problemet ved kortmisbruk er at det kan være vanskelig å bevise at kortet ditt ble misbrukt. Hvis du ikke når frem med en klage til banken eller kortselskapet, kan du kontakte Finansklagenemnda.

Les mer om misbruk av kredittkort

Långiver må sjekke din betalingsevne ved forbrukslån

Oppdatert 26.11.2014 Emner: Økonomi , Forbrukslån

Banker og andre profesjonelle långivere skal fraråde låneopptak hvis låntakeren ikke har evne til å tilbakebetale lånet. Hvis de likevel gir deg et usikret forbrukslån, og du ikke makter avdrag og renter, kan lånet bli satt ned.

Les mer om betalingsevne ved forbrukslån

Høy risiko ved manglende opplysninger ved boligsalg

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Boligselgere risikerer omfattende krav om prisavslag eller erstatning hvis de ikke gir kjøperen full informasjon om alle forhold ved boligen. Selgere som holder tilbake informasjon eller gir uriktig informasjon, løper en ekstra stor risiko.

Les mer om opplysningsplikt ved boligsalg

Flere boligsalg havner i retten

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Eierskifteforsikring , Kjøp og salg , Forsikringer

Når det oppstår tvister om boligsalg, er det ofte lav terskel for å gå til rettssak. Advokatene opplever at flere tvister om boligkjøp havner i retten i dag enn tidligere. For mange kjøpere er selgers forsikringsselskap en krevende motpart.

Les mer om tvister ved boligsalg

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet