Ikke alle ekteskap inngått i utlandet er gyldig

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Proformaekteskap , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet.

Innhold

  1. Store forskjeller på ekteskap i utlandet
  2. Krav om minsteinntekt ved ekteskap med utenlandsk statsborger
  3. Ekteskap i Norge - søk om forlovelsestillatelse
  4. På vakt mot proforma ekteskap

De juridiske problemene ved ekteskap mellom nordmenn og utenlandske statsborgere oppstår først og fremst når nordmenn gifter seg med statsborgere fra land utenfor EU. Den som gifter seg med en statsborger fra et EU-land, får lett en EØS-tillatelse som gir oppholdsgrunnlag i Norge. På noen områder gir denne tillatelsen sterkere rettigheter enn du får hvis du gifter deg med en utenlandsk statsborger i Norge. På andre områder gir tillatelsen deg svakere rettigheter.

Store forskjeller på ekteskap i utlandet

Den som planlegger å gifte seg i et land utenfor EU med en statsborger fra et land som ikke er med i EU, bør først sjekke om den norske ambassaden i landet vil utstede syvdagers visum til nygifte. Dette visumet gir ektefellen rett til å reise til Norge for å søke om familiegjenforening. Det er ikke alle ambassader som har rett til å utstede slike visa. Uten visum må ektefellen søke familiegjenforening fra hjemlandet og vente der.

Det stilles krav til at begge partene var til stede da ekteskapet ble inngått. Telefonekteskap og stedfortrederekteskap godkjennes ikke. En rekke katolske land aksepterer ikke skilsmisse, og mange muslimske ekteskapskontrakter mangler bestemmelser som gir partene i et ekteskap lik rett til skilsmisse.

Krav om minsteinntekt ved ekteskap med utenlandsk statsborger

For at din nye ektefelle skal få oppholdstillatelse i Norge, må du kunne dokumentere at du kan forsørge ham eller henne. På visse strenge vilkår er det mulig å få dispensasjon fra kravet til minsteinntekt når hovedpersonen bosatt i Norge er norsk borger eller har bosettingstillatelse i Norge.

Ekteskap i Norge - søk om forlovelsestillatelse

Hvis du planlegger ekteskap med en utenlandsk statsborger, og ønsker å gifte deg i Norge, kan du i første omgang søke en seksmåneders oppholds- og arbeidstillatelse for partneren, en såkalt "forlovelsestillatelse". Denne tillatelsen gir deg mulighet til å inngå ekteskap i Norge innen seks måneder.

Kravene for å få en forlovelsestillatelse er minst like strenge som ved søknad om ekteskapsinngåelse.

Enkelte søker også vanlig tremåneders turistvisum til Norge for å besøke sin kommende ektefelle, og gifter seg her før visumet utløper. Dersom vedkommende etterpå søker oppholdstillatelse, er dette et brudd på vilkårene for turistvisum. Turistvisum skal kun benyttes for personer som planlegger kortvarige opphold i Norge.

På vakt mot proforma ekteskap

Norske myndigheter er på vakt mot proforma ekteskap, det vil si ekteskap som inngås kun for å gi den utenlandske "ektefellen" oppholdstillatelse i Norge. En konsekvens av dette er at en rekke ektepar der den ene er utenlandsk statsborger, blir kontrollert av myndighetene. Utlendingsdirektoratets kontroll skal avdekke om ekteparet virkelig lever sammen og kjenner hverandre godt. Når det er mistanke om proforma ekteskap gjennomfører politiet ofte bostedskontroll, spesielt i forbindelse med søknader om bosettingstillatelse.

I saker der utlendingsmyndighetene urettmessig avslår eller trekker tilbake en tillatelse, bør man kontakte advokat for å få hjelp til å klage på vedtaket og eventuelt saksøke staten. Stadig flere slike saker havner i retten, og advokatenes erfaring er at mange vinner frem enten med klage eller ved en rettssak mot staten.

Relaterte artikler

Kompliserte regler for familiegjenforening

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Hvis du skal søke familiegjenforening eller gifte deg med en utenlandsk statsborger, bør du kontakte advokat før du sender søknad til myndighetene. Regelverket for innvandring er komplisert, og fallgruvene er mange.

Les mer om regler for familiegjenforening

Familiegjenforening er komplisert

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Oppholdstillatelse , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Les mer om regler for familiegjenforening

Mistet bedriften da ekteskapet sprakk

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Arbeidstillatelse

Omar fikk midlertidig beskyttelse i Norge og startet et firma. Firmaet gikk godt, men ekteskapet sprakk. Da han ble skilt, mistet Omar arbeidstillatelsen. Han fikk heller ikke ervervstillatelse, fordi slike tillatelser bare gjelder ny virksomhet.

Les mer om ekteskap og arbeidstillatelse

Vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Oppholdstillatelse , Arbeidstillatelse

Statsborgere fra land utenfor EU har til dels store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Utenlandske studenter kan ha større problemer enn ventet med å få jobb i Norge etter studiene. For statsborgere fra EU-land er arbeidstillatelse i Norge en relativt enkel sak.

Les mer om regler for arbeidstillatelse i Norge

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet