Hva innebærer felles foreldreansvar?

Hva innebærer felles foreldreansvar?

Oppdatert 11.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Barnefordeling , Foreldreansvar

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Advokatene opplever at mange ikke vet hva foreldreansvaret innebærer, og en del blander sammen foreldreansvar med fast bosted.

Innhold

  1. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar
  2. Viktige beslutninger ved felles foreldreansvar

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd.

Få rettssaker som omhandler foreldreansvar

Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn blir født, må foreldrene avtale felles foreldreansvar. Foreldre som inngår avtale om felles foreldreansvar, må sende melding til folkeregisteret om dette. Hvis de ikke inngår avtale om dette, får moren i utgangspunktet foreldreansvaret alene.

Det er svært sjelden at rettssaker i forbindelse med barnefordeling kun handler om foreldreansvaret. De fleste rettssaker handler om fast bosted og samvær. I den grad saker om foreldreansvaret havner i retten, skal det mye til før retten avviser en biologisk fars krav om felles foreldreansvar.
Les mer: Krevende rettssaker om barnefordeling

Viktige beslutninger ved felles foreldreansvar

Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med den ene forelderen, har bostedsforelderen bestemmelsesrett i spørsmål "som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet".  Det gjelder blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Når foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge gi sitt samtykke til søknad om pass, flytting til utlandet og eventuelle større medisinske inngrep,. Foreldre står imidlertid fritt til å flytte hvor de vil innen Norges grenser selv om de har felles foreldreansvar. Den som vil flytte, må imidlertid varsle den andre foreldre senest seks uker før flytting. Dette gjelder selv om foreldrene ikke har felles foreldreansvar, forutsatt at de har en avtale om samvær.

Begge foreldrene er verger for sin barn i økonomiske spørsmål så lenge de har felles foreldreansvar. Det betyr at foreldrene i fellesskap tar beslutninger om hvordan for eksempel arv, gaver og forsikringspenger skal benyttes. Fylkesmannen skal imidlertid overta forvaltningen av finansielle midler tilhørende barn under 18 år når beløpet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp pr. 1. januar det enkelte år. Tidligere var grensen kr 75 000, og det var overformynderiet som hadde denne oppgaven. Overformynderiet ble avviklet pr. 1. juli 2013.

Ved felles foreldreansvar må også begge foreldrene gi sitt samtykke til eventuell adopsjon. Denne problemstillingen kan for eksempel være aktuell når foreldrene ikke har bodd sammen, eller kun har bodd sammen i kort tid, og mors eller fars nye partner ønsker å overta det formelle foreldreansvaret.

Relaterte artikler

Uenighet om bosted og samvær

Oppdatert 23.10.2014 Emner: Barn og foreldre , Barnefordeling , Barns bosted og samvær

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos? Disse spørsmålene skaper en rekke konflikter mellom foreldre som går fra hverandre. Lovens hovedprinsipp er at hensynet til barna skal være avgjørende.

Les mer om bosted og samvær

Krevende rettssaker om barnefordeling

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Barnefordeling , Barns bosted og samvær

Rettssaker om fast bosted og samvær er tunge og krevende for alle involverte, ikke minst for de barna tvisten gjelder. Erfarne advokater råder foreldre til å prøve flere runder hos familierådgiver før de går rettens vei. Saksbehandlingsreglene i barneloven åpner for megling i rettens regi i forkant av en ordinær rettssak.

Les mer om barnefordeling

Samlivsbrudd - mange flytter uten avtale om utgifter

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Samliv og samlivsbrudd , Skilsmisse , Separasjon , Samboeravtale , Ektepakt , Kjøpe seg inn i bolig , Deling av boet , Barnefordeling

Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles i tiden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. Det oppstår ofte tvister om hvem som skal betale hva, og uten en avtale kan det bli problemer i forhold til kreditorer.

Les mer om samlivsbrudd

Full frihet til å avtale barnebidrag

Oppdatert 18.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Barnebidrag

Foreldre har full frihet til å avtale barnebidrag seg i mellom. Hvis foreldrene ikke blir enige, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden, som i praksis er trygdekontoret i kommunen. Antallet rettssaker om bidrag har sunket betraktelig etter at bidragsreglene ble endret.

Les mer om barnebidrag

DNA-tester avgjør farskap

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Barn og foreldre , Fars rettigheter , Farskapstest

Når et barn blir født i ekteskap, regnes morens ektemann automatisk som far til barnet, selv om han ikke er den biologiske faren. Farskapssaker avgjøres ved DNA- tester.

Les mer om farskap og DNA-tester

Vergemål og fremtidsfullmakt

Oppdatert 26.02.2015 Emner: Barn og foreldre , Forskudd på arv , Livsarvinger , Vergemål for mindreårige og voksne , Kjøp og salg

Hva skjer når din demente mor eller far har havnet på gamlehjem og ikke lenger er i stand til å styre sine egne økonomiske midler? Har du lov til å selge dine gamle foreldres hus mens de ennå er i live? Og kan du kreve å få utbetalt forskudd på arv i en vanskelig livssituasjon?

Les mer

Treff i Finn advokat

Totalt 1054 advokater innen Barn og foreldre.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet