Hva innebærer felles foreldreansvar?

Hva innebærer felles foreldreansvar?

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Barn og foreldre , Barnefordeling , Foreldreansvar

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Advokatene opplever at mange ikke vet hva foreldreansvaret innebærer, og en del blander sammen foreldreansvar med fast bosted.

Innhold

  1. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar
  2. Viktige beslutninger ved felles foreldreansvar

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd.

Få rettssaker som omhandler foreldreansvar

Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn blir født, må foreldrene avtale felles foreldreansvar. Foreldre som inngår avtale om felles foreldreansvar, må sende melding til folkeregisteret om dette. Hvis de ikke inngår avtale om dette, får moren i utgangspunktet foreldreansvaret alene.

Det er svært sjelden at rettssaker i forbindelse med barnefordeling kun handler om foreldreansvaret. De fleste rettssaker handler om fast bosted og samvær. I den grad saker om foreldreansvaret havner i retten, skal det mye til før retten avviser en biologisk fars krav om felles foreldreansvar.

Les mer i artikkelen "Krevende rettssaker om barnefordeling"

Viktige beslutninger ved felles foreldreansvar

Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med den ene forelderen, har bostedsforelderen bestemmelsesrett i spørsmål "som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet".  Det gjelder blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Når foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge gi sitt samtykke til søknad om pass, flytting til utlandet og eventuelle større medisinske inngrep,. Foreldre står imidlertid fritt til å flytte hvor de vil innen Norges grenser selv om de har felles foreldreansvar. Den som vil flytte, må imidlertid varsle den andre foreldre senest seks uker før flytting. Dette gjelder selv om foreldrene ikke har felles foreldreansvar, forutsatt at de har en avtale om samvær.

Begge foreldrene er verger for sin barn i økonomiske spørsmål så lenge de har felles foreldreansvar. Det betyr at foreldrene i fellesskap tar beslutninger om hvordan for eksempel arv, gaver og forsikringspenger skal benyttes. Fylkesmannen skal imidlertid overta forvaltningen av finansielle midler tilhørende barn under 18 år når beløpet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp pr. 1. januar det enkelte år. Tidligere var grensen kr 75 000, og det var overformynderiet som hadde denne oppgaven. Overformynderiet ble avviklet pr. 1. juli 2013.

Ved felles foreldreansvar må også begge foreldrene gi sitt samtykke til eventuell adopsjon. Denne problemstillingen kan for eksempel være aktuell når foreldrene ikke har bodd sammen, eller kun har bodd sammen i kort tid, og mors eller fars nye partner ønsker å overta det formelle foreldreansvaret.

Du finner advokater med kompetanse på felles foreldreansvar på "Finn advokat".

Treff i Finn advokat

Totalt 1004 advokater innen Barn og foreldre.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet