Høye kostnader ved inkasso

Høye kostnader ved inkasso

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Økonomi , Gjeldsproblemer , Betalingsordning , Gjeldsordning , Manglende betaling , Inkasso

Når regninger sendes til inkasso, stiger kostnadene raskt. Du har krav på skriftlig varsel før en regning sendes til inkasso. Hvis du mener at kravet ikke er berettiget, bør du melde dette skriftlig til inkassoselskapet eller kreditor så raskt som mulig.

Innhold

  1. Krav om varsel ved inkasso
  2. Uberettigede inkassokrav
  3. Tvist om inkassokrav  

Inkassoloven gjelder for alle som skylder penger. Loven fastsetter vilkårene for å sende regninger til inkasso, og hvilke salærer du må betale. Det gjelder egne regler ved inndrivning av betalingskrav fra enkelte offentlige kreditorer, blant annet kemneren.  

Krav om varsel ved inkasso

Du har krav på å få tilsendt skriftlig varsel før en kreditor iverksetter inkasso. Hvis du betaler innen den fristen som er gitt i varslet (vanligvis to uker), kan du ikke kreves for annet enn renter på det beløpet du skylder. Men hvis du ikke betaler innen fristen, må du betale din kreditors inkassokostnader.  

Etter at betalingsfristen i et inkassovarsel er utløpt, mottar du en betalingsoppfordring enten fra kreditoren eller et inkassoselskap. Fristen for betaling skal være minst 14 dager. Den første betalingsoppfordringen inkluderer et enkelt inkassosalær. Salæret avhengerer av kravets størrelse. Hvis kravet for eksempel er på 2500 kroner, utgjør såkalt enkelt inkassosalær 675 kroner. Hvis kravet er på 10.000 kroner, utgjør et enkelt inkassosalær 1350 kroner.  

Hvis du ikke betaler innen to uker etter utløpet av betalingsfristen, påløper det et såkalt tungt inkassosalær. Hvis kravet for eksempel er på 2500 kroner, utgjør et tungt inkassosalær 1350 kroner. Hvis kravet er på 10.0000 kroner utgjør salæret 2700 kroner.  

Dersom du fortsatt ikke har betalt 14 dager etter at du har fått et krav med tungt salær, kan saken gå til forliksrådet, noe som betyr ytterligere kostnader for deg. Du kan også risikere at kreditor kan få utlegg (pant) i dine eiendeler, med rett til senere å kreve tvangssalg. Kreditoren må i så fall gå til namsmannen.  

Uberettigede inkassokrav

Hvis du mener å ha mottatt et uberettiget krav, det vil si at du mener at du ikke skylder beløpet du blir krevd for, bør du snarest mulig innen betalingsfristen sende kreditor eller inkassobyrået en skriftlig melding der du protesterer mot kravet og begrunner hvorfor du mener kravet er uberettiget.  

Hvis det er rimelig tvil om du skylder penger - og du har protestert, skal du ikke betale inkassokostnader. Hvorvidt det er rimelig tvil, vurderes på bakgrunn av din dokumentasjon og fremstilling av saken.

Tvist om inkassokrav  

I første omgang må du forsøke å løse tvisten ved en diskusjon eller forhandling med kreditor. Hvis dette ikke fører frem, går saken i første omgang til forliksrådet, og eventuelt videre til domstolen. Hvis inkassoselskapet har fått dokumentert at det foreligger en tvist, må det overlate saken til den du skylder penger, eller sende saken til forliksrådet.  

Dreier det omstridte kravet seg om større beløp, kan det være lurt å søke hjelp fra en advokat. En advokat vil kunne bistå deg med å få frem nødvendig dokumentasjon, formulere brev, gi råd om løsninger og forsøke å forlike tvisten dersom det er mulig.

Du finner advokater med kompetanse på økonomi og innkasso på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet