Høy risiko ved manglende opplysninger ved boligsalg

Høy risiko ved manglende opplysninger ved boligsalg

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Kjøp og salg , Megler og takstmanns ansvar

Boligselgere risikerer omfattende krav om prisavslag eller erstatning hvis de ikke gir kjøperen full informasjon om alle forhold ved boligen. Selgere som holder tilbake informasjon eller gir uriktig informasjon, løper en ekstra stor risiko.

Innhold

  1. Fem bud for boligselgere ved boligsalg
  2. Boligsalg - gjennomgang rom for rom

Avhendingsloven gir boligselgere en meget streng og omfattende opplysningsplikt. Plikten til å gi informasjon gjelder både overfor kjøperen og overfor forsikringsselskapet hvis man tegner eierskifteforsikring. De aller fleste forsikringsselskaper fraskriver seg et hvert ansvar overfor selgeren i situasjoner der selgeren ikke har gitt full informasjon.

Hvis selger, megler eller en annen representant for selger gir gale opplysninger, og disse opplysningene fører til at salgssummen blir høyere enn den ellers ville ha blitt, kan kjøper i visse tilfelle heve kjøpet eller ha krav på tilbakebetaling av deler av kjøpesummen.

Fem bud for boligselgere ved boligsalg

Første bud for å overholde opplysningsplikten er å gi fullstendig informasjon om alle forhold som kan tenkes å være viktige for kjøperen. Dette fordi det kan være vanskelig forut for kjøpet å fastslå hva  som må regnes som vesentlig informasjon for kjøper.

Andre bud er at all informasjon i salgsoppgaven og eventuelle tilleggsdokumenter må være korrekt. Unøyaktige eller feilaktige opplysninger kan få store konsekvenser hvis kjøperen mener forholdene er vesentlige.

Tredje bud er å opplyse om alle feil og mangler, og også opplyse om forhold som kan føre til at det oppstår feil. Hvis du for eksempel har pusset opp badet selv, laget badstue uten hjelp fra håndverkere eller gjort andre endringer som kan medføre en risiko for feil eller mangler, bør du informere kjøperen.

Fjerde bud er å gi fullstendige og korrekte svar på kjøperens spørsmål. Svar gjerne skriftlig, slik at du kan dokumentere hvilken informasjon du ga.

Femte bud er å inkludere alle forhold du er usikker på. Hvis du for eksempel har hatt problemer med et tett sluk oftere enn hva som kan regnes som normalt, bør du fortelle kjøperen dette. 

Eiendomsmegler og takstmann har en selvstendig plikt til å gi riktige opplysninger om eiendommen. Dette innebærer at de også skal informere om feil og mangler de kjenner til. 

Boligsalg - gjennomgang rom for rom

Advokater anbefaler boligselgere å gjennomgå boligen rom for rom, og fylle ut et egenopplysningsskjema du får hos eiendomsmegler eller advokat. Utgangspunktet for gjennomgangen bør være at det er bedre å ta med et punkt for mye enn et punkt for lite.

Advokater anbefaler også boligselgere å sørge for at kjøperen får en grundig visning, kombinert med informasjon om alle forhold ved boligen.

Hvis kjøperen reklamerer, er det viktig å reagere raskt. Kjøpere som finner feil eller mangler, har plikt til å gi selgeren mulighet til å rette feilen innen rimelig tid. Hvis selgeren ikke retter feilen eller mangelen, kan kjøperen ha krav på prisavslag eller erstatning.

Relaterte artikler

Flere boligsalg havner i retten

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Eierskifteforsikring , Kjøp og salg

Når det oppstår tvister om boligsalg, kan det ofte være lav terskel for å gå til rettssak. Advokatene opplever at stadig flere tvister havner i retten. For mange kjøpere er selgers forsikringsselskap en krevende motpart.

Les mer om tvister ved boligsalg

Klaget for sent på feil på bolig

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg

Marte kjøpte en bolig med en mangel hun var klar over, og to feil hun først oppdaget etter at hun hadde kjøpt boligen. Hun krevde full erstatning, men da saken endte i retten fikk hun bare erstatning for en av de tre manglene.

Les mer om klage på bolig

Flere boligsalg havner i retten

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Eierskifteforsikring , Kjøp og salg , Forsikringer

Når det oppstår tvister om boligsalg, er det ofte lav terskel for å gå til rettssak. Advokatene opplever at flere tvister om boligkjøp havner i retten i dag enn tidligere. For mange kjøpere er selgers forsikringsselskap en krevende motpart.

Les mer om tvister ved boligsalg

Fallgruver ved kjøp av eiendom i utlandet

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp og salg , Kjøpe eiendom i utlandet , Skatteplikt i utlandet

Uklare og kompliserte regler, et villnis av dokumenter, fare for skattesmell og forskjeller i arveregler er bare noen av utfordringene ved kjøp av eiendom i utlandet. Advokatene anbefaler grundige undersøkelser og mener at profesjonell hjelp er en god investering.

Les mer om kjøp av eiendom i utlandet

Usikkerhet knyttet til forlengelse av tomtefeste

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Tomtefeste

Den europeiske menneskerettsdomstol kom i 2012 til at tomtefesteloven § 33 om rett til å forlenge festeforholdet til samme leie som tidligere når festeavtalen utløper, er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Stortinget har derfor vedtatt en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolig- og fritidshus (lov nr. 89/2012), som foreløpig skal gjelde til 1. juli 2014.

Les mer om forlengelse av tomtefeste

Uklare regler for mangler ved boligkjøp

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Bolig og hytte , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp

Hvor store feil og mangler må til for at en misfornøyd boligkjøper skal få erstatning ved boligkjøp? Dette er det største stridsspørsmålet når uenighet mellom kjøpere og selgere havner i rettssalen.

Les mer om mangler ved boligkjøp

Treff i Finn advokat

Totalt 1536 advokater innen Bolig og hytte.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet