Billig saksbehandling i klagenemnder

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Klagefrist , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Det offentlige Forbrukertvistutvalget har myndighet til å avgjøre tvister om forbrukeres kjøp av varer og tjenester. I tillegg har en rekke bransjer egne klagenemnder der Forbrukerrådet er representert. Saksbehandlingen er gratis for forbrukere.

Før du fremmer saken din for en klagenemnd må du ha forsøkt å forhandle frem en løsning direkte med selger. Hvis du velger å ta en tvist til en klagenemnd må du være forberedt på at saksbehandlingen kan ta lang tid. Saksbehandlingen i Forbrukertvistutvalget og de ulike bransjenes klagenemnder er gratis eller svært billig å benytte for forbrukere. Det er også en begrenset risiko for å bli dømt til å erstatte motpartens advokatomkostninger, slik at den økonomiske risikoen er begrenset.  

For noen typer tvister kan du velge mellom forskjellige klageorganer. Forbrukertvistutvalget er et offentlig organ som har myndighet til å avgjøre tvister i forbindelse med forbrukeres kjøp av varer og håndverkstjenester. Forbrukertvistutvalgets vedtak er bindende for partene og har den samme virkning som en dom. Partene kan bringe tvisten videre til tingretten innen fire uker etter at Forbrukertvistutvalget har fattet sitt vedtak. Vedtak i nemndene er kun rådgivende, men blir ofte fulgt av den næringsdrivende som får vedtak mot seg.  

Både i forbindelse med klagesaker til nemndene og til Forbrukertvistutvalget kan det være regningssvarende å rådføre seg med advokat i forbindelse med utformingen av klagen.

Relaterte artikler

Egen ordning for forbrukerklager i EU

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Klagefrist , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Stadig flere handler i utlandet via Internett eller på utenlandsreiser. Forbrukernes rettigheter er avhengig av hvor varen er kjøpt. Det store skillet går mellom varer kjøpt i EU-land og varer kjøpt i land utenfor EU.

Les mer om forbrukerklage i EU

Forbrukere har angrerett ved netthandel

Oppdatert 18.11.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av nye gjenstander , Angrerett

Forbrukere som har inngått en kjøpsavtale ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, har som hovedregel angrerett etter reglene i angrerettloven. Dette innebærer at du som forbruker kan ombestemme deg også etter at varen er levert.

Les mer

Forsinkelsesrente ved sen betaling

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander

Dersom du betaler en faktura for sent, kan kreditor kreve såkalt forsinkelsesrente.

Les mer om forsinkelsesrente ved sen betaling

Mange tvister om bilkjøp

Oppdatert 02.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Kjøp av brukte gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Feil eller mangler ved bilkjøp topper Forbrukerrådets liste over klagesaker, deretter følger leie av boliger og kjøp av mobiltelefoner. Som forbruker har du krav på at den varen eller tjenesten du kjøper skal være i tråd med det du avtalte med selgeren.

Les mer om tvister ved bilkjøp

Pass på klagefristen ved kjøp av varer eller tjeneste

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Kjøp, salg og leie , Heve boligkjøp , Reklamere boligkjøp , Kjøp og salg , Reklamasjon , Klagefrist , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Forsikringer , Meldefrist , Forsikringskrav , Erstatning

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer om klagefrist på varekjøp

Treff i Finn advokat

Totalt 1825 advokater innen Kjøp, salg og leie.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet