Billig saksbehandling i klagenemnder

Billig saksbehandling i klagenemnder

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Klagefrist , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Det offentlige Forbrukertvistutvalget har myndighet til å avgjøre tvister om forbrukeres kjøp av varer og tjenester. I tillegg har en rekke bransjer egne klagenemnder der Forbrukerrådet er representert. Saksbehandlingen er gratis for forbrukere.

Før du fremmer saken din for en klagenemnd må du ha forsøkt å forhandle frem en løsning direkte med selger. Hvis du velger å ta en tvist til en klagenemnd må du være forberedt på at saksbehandlingen kan ta lang tid. Saksbehandlingen i Forbrukertvistutvalget og de ulike bransjenes klagenemnder er gratis eller svært billig å benytte for forbrukere. Det er også en begrenset risiko for å bli dømt til å erstatte motpartens advokatomkostninger, slik at den økonomiske risikoen er begrenset.  

For noen typer tvister kan du velge mellom forskjellige klageorganer. Forbrukertvistutvalget er et offentlig organ som har myndighet til å avgjøre tvister i forbindelse med forbrukeres kjøp av varer og håndverkstjenester. Forbrukertvistutvalgets vedtak er bindende for partene og har den samme virkning som en dom. Partene kan bringe tvisten videre til tingretten innen fire uker etter at Forbrukertvistutvalget har fattet sitt vedtak. Vedtak i nemndene er kun rådgivende, men blir ofte fulgt av den næringsdrivende som får vedtak mot seg.  

Både i forbindelse med klagesaker til nemndene og til Forbrukertvistutvalget kan det være regningssvarende å rådføre seg med advokat i forbindelse med utformingen av klagen.

Du finner advokater med kompetanse på kjøp, salg og leie på "Finn advokat".

Treff i Finn advokat

Totalt 1737 advokater innen Kjøp, salg og leie.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet