Familiegjenforening er komplisert

Familiegjenforening er komplisert

Oppdatert 12.08.2015 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Oppholdstillatelse , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Reglene for familiegjenforening når den utenlandske ektefellen har barn fra før, skaper store problemer for flere hundre nygifte hvert år. Problemet kan best illustreres ved et eksempel:

En utenlandsk kvinne fra et land utenfor EU planlegger å gifte seg med en nordmann. Hun har en datter fra et tidligere forhold, og ønsker å ta med seg datteren til Norge. Selv om kvinnen kan få visum for å søke om oppholdstillatelse fra Norge, kan ikke datteren gjøre dette. Det betyr at kvinnen enten må etterlate sin datter hos slektninger i hjemlandet, eller så må både kvinnen og datteren vente i hjemlandet på at begge sakene behandles. Hvis kvinnen reiser til Norge, kan hun ikke reise tilbake til sitt opprinnelige hjemland og være sammen med barnet i påvente av at søknad om familiegjenforening behandles. Hvis hun reiser fra Norge i lengre perioder, mister hun nemlig arbeidstillatelsen, fordi hun ikke lenger oppfyller kravet om faktisk samliv med ektefellen.

For at denne kvinnen skal få familiegjenforeningen med datteren sin, kreves det også enten at hun har foreldreansvaret alene, eller at barnets far har samtykket. Hvis dette ikke kan dokumenteres, vil søknaden bli avslått. Denne regelen gis det ikke dispensasjon fra. Hvis faren motsetter seg at datteren forlater hjemlandet, eller han befinner seg på ukjent adresse, kan dette vilkåret bli vanskelig å oppfylle. I et slikt tilfelle bør moren kontakte hjemlandets myndigheter for å få foreldreansvaret alene i samsvar med de prosedyrer som finnes der.

Du finner advokater med kompetanse på innvandring og familiegjenforening på "Finn advokat".

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet