Familiegjenforening er komplisert

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Oppholdstillatelse , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Reglene for familiegjenforening når den utenlandske ektefellen har barn fra før, skaper store problemer for flere hundre nygifte hvert år. Problemet kan best illustreres ved et eksempel:

En utenlandsk kvinne fra et land utenfor EU planlegger å gifte seg med en nordmann. Hun har en datter fra et tidligere forhold, og ønsker å ta med seg datteren til Norge. Selv om kvinnen kan få visum for å søke om oppholdstillatelse fra Norge, kan ikke datteren gjøre dette. Det betyr at kvinnen enten må etterlate sin datter hos slektninger i hjemlandet, eller så må både kvinnen og datteren vente i hjemlandet på at begge sakene behandles. Hvis kvinnen reiser til Norge, kan hun ikke reise tilbake til sitt opprinnelige hjemland og være sammen med barnet i påvente av at søknad om familiegjenforening behandles. Hvis hun reiser fra Norge i lengre perioder, mister hun nemlig arbeidstillatelsen, fordi hun ikke lenger oppfyller kravet om faktisk samliv med ektefellen.

For at denne kvinnen skal få familiegjenforeningen med datteren sin, kreves det også enten at hun har foreldreansvaret alene, eller at barnets far har samtykket. Hvis dette ikke kan dokumenteres, vil søknaden bli avslått. Denne regelen gis det ikke dispensasjon fra. Hvis faren motsetter seg at datteren forlater hjemlandet, eller han befinner seg på ukjent adresse, kan dette vilkåret bli vanskelig å oppfylle. I et slikt tilfelle bør moren kontakte hjemlandets myndigheter for å få foreldreansvaret alene i samsvar med de prosedyrer som finnes der.

Relaterte artikler

Kompliserte regler for familiegjenforening

Oppdatert 18.09.2013 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Hvis du skal søke familiegjenforening eller gifte deg med en utenlandsk statsborger, bør du kontakte advokat før du sender søknad til myndighetene. Regelverket for innvandring er komplisert, og fallgruvene er mange.

Les mer om regler for familiegjenforening

Ikke alle ekteskap inngått i utlandet er gyldig

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Proformaekteskap , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet.

Les mer om ekteskap i utlandet

Vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Oppholdstillatelse , Arbeidstillatelse

Statsborgere fra land utenfor EU har til dels store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Utenlandske studenter kan ha større problemer enn ventet med å få jobb i Norge etter studiene. For statsborgere fra EU-land er arbeidstillatelse i Norge en relativt enkel sak.

Les mer om regler for arbeidstillatelse i Norge

Mistet bedriften da ekteskapet sprakk

Oppdatert 22.10.2014 Emner: Innvandring , Arbeidstillatelse

Omar fikk midlertidig beskyttelse i Norge og startet et firma. Firmaet gikk godt, men ekteskapet sprakk. Da han ble skilt, mistet Omar arbeidstillatelsen. Han fikk heller ikke ervervstillatelse, fordi slike tillatelser bare gjelder ny virksomhet.

Les mer om ekteskap og arbeidstillatelse

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Pål Vegar Binde
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet