Egen ordning for forbrukerklager i EU

Egen ordning for forbrukerklager i EU

Oppdatert 12.08.2015 Emner: Kjøp, salg og leie , Reklamasjon , Klagefrist , Handle på Internett , Angrefrist , Kjøp av tjenester , Kjøp av brukte gjenstander , Kjøp av nye gjenstander , Rett til å holde tilbake betaling

Stadig flere handler i utlandet via Internett eller på utenlandsreiser. Forbrukernes rettigheter er avhengig av hvor varen er kjøpt. Det store skillet går mellom varer kjøpt i EU-land og varer kjøpt i land utenfor EU.

Hos Forbruker Europa, som er en del av Forbrukerrådet, kan du få råd ved kjøp av varer og tjenester i et annet EU-land eller Island. Forbruker Europa gir råd og veiledning i forbindelse med klagen og er også behjelpelig med å sende din klage til klagenemnder i Europa.

Du kan også få bistand ved tvister. Kontoret har siden 1. januar 2006 erstattet den tidligere ordningen med "clearing houses" i hvert EU-land for å bistå forbrukerne. Forbruker Europa er en del av EEC nett og finansieres av Forbrukerrådet og EU-kommisjonen. Tjenestetilbudet er organisert under Forbrukerrådet.

www.forbrukereuropa.no finner du mer informasjon, kontaktopplysninger og klageskjemaer.

Du finner advokater med kompetanse på kjøp, salg og leie på "Finn advokat".

Treff i Finn advokat

Totalt 1737 advokater innen Kjøp, salg og leie.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet