Advokatenhjelperdeg.no

Oppdatert 01.07.2015

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere.

Advokatforeningen ønsker samtidig å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Det er og et mål å formidle praktiske råd og tips slik at forbrukerne kan bli mer bevisste og effektive kjøpere av advokattjenester.

På Advokatenhjelperdeg.no registrerer advokater og advokatfullmektiger seg med inntil seks områder av hverdagsjussen der de har kompetanse og erfaring. Det er også mulig å registrere seg som allmennadvokat, forsvarsadvokat, bistandsadvokat og forretningsadvokat. I tillegg fremkommer det om vedkommende er godkjent advokatmekler.

Bare advokater og advokatfullmektiger som er medlemmer av Advokatforeningen, kan registrere seg i Advokatenhjelperdeg.no.

Advokatbransjen har ikke en formalisert spesialistordning. Registreringen bygger på advokatenes vurdering av egne kompetanseområder.

For spørsmål eller kommentarer til Advokatenhjelperdeg.no: Kontakt redaksjonen på e-post post@advokatforeningen.no

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet