Finn advokat

Viktig å vite om tjenesten

Skriv inn en adresse, et sted, et navn eller firma, og/eller velg hva saken din handler om, så vil resultatet sorteres automatisk.

   
       

Advokatfirmaet Hjort DA

Medlemmer av Advokatforeningen

Viktig å vite om Finn Advokat

I Finn advokat kan du søke etter advokater som har erfaring på det området av hverdags-jussen du trenger hjelp med. Du kan også søke etter advokater i nærområdet ditt, helt ned til poststed. Mer enn 5 500 advokater er registrert i tjenesten.

Ved hjelp av Avansert søk i denne tjenesten kan du også søke etter advokater med ulik språkkompetanse og særlig kjennskap til forhold i andre land.

I tillegg kan du ved hjelp av Avansert søk finne advokater som tar oppdrag som forsvars-advokat og bistandsadvokat i straffesaker. Her kan du også finne advokater som er godkjent som meklere.

Advokater som primært tar oppdrag for næringslivet, har registrert seg som forretnings-advokat. Disse kan søkes opp i Avansert søk.

Advokatbransjen har ikke en formalisert spesialistordning. Registreringen bygger derfor på advokatenes vurdering av egne kompetanseområder. Advokatene har registrert seg med inntil seks områder av jussen der de har spesiell kompetanse og erfaring. Advokater som har stor bredde i oppdragene sine, har også registrert seg som allmennadvokater.

Bare advokater og advokatfullmektiger som er medlemmer av Advokatforeningen, kan registrere seg i Advokatenhjelperdeg.no.

Spesialområder

En forutsetning for registrering er at advokaten har faglig kompetanse på de valgte spesialområder.

Opplysningen er basert på informasjon som den enkelte advokat selv har registrert.

Type virksomhet

Advokatmekler er en advokat som har tilleggskompetanse på mekling.

Allmennadvokat er en advokat som driver en variert advokatpraksis hovedsakelig rettet mot privatpersoner.

Bistandsadvokat er en advokat som bistår ofre for kriminalitet og pårørende i straffesaker mv.

Forretningsadvokat er en advokat som hovedsakelig yter tjenester til næringslivet.

Forsvarsadvokat er en advokat som bistår privatpersoner og foretak ved straffeforfølgelse.

Språkkompetanse

Med språkkompetanse menes at vedkommende advokat behersker det aktuelle språk i en forretningsmessig sammenheng så vel skriftlig som muntlig.

Opplysningen er basert på informasjon som den enkelte advokat selv har registrert.

Landkompetanse

Med landkompetanse menes at vedkommende advokat har konkret kjennskap til lokale forhold samt kontakter som vil være en fordel for norske bedrifter eller privatpersoner.

Opplysningen er basert på informasjon som den enkelte advokat selv har registrert.

Tilleggsopplysninger

I feltet tillegsopplysninger gis det anledning til å registrere særskilt kompetanse som ikke fremkommer av den øvrige registrering.

Opplysningene er registrert av den enkelte advokat selv.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet