Emneord: Skifte skole

Relaterte artikler

Skolen skal ta mobbing alvorlig

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Utdanning , Skifte skole

I 2005 fikk norske skoler et mer omfattende regelverk for hvordan mobbing skal håndteres. Loven forplikter rektorer og lærere til å ta problemene alvorlig.

Les mer om mobbing på skolen

Relaterte emner

Treff i Finn advokat

Totalt 1 advokater innen Skifte skole.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet