Emneord: Utdanning

Relaterte artikler

Foreldres rettigheter overfor skolen?

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Utdanning

Mangelfull informasjon fra skolen, foreldre som ikke følger opp og et uoversiktlig regelverk fører til misforståelser om foreldres og skolens ansvar og rettigheter.

Les mer om foreldres rettigheter overfor skolen

Skolen skal ta mobbing alvorlig

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Utdanning , Skifte skole

I 2005 fikk norske skoler et mer omfattende regelverk for hvordan mobbing skal håndteres. Loven forplikter rektorer og lærere til å ta problemene alvorlig.

Les mer om mobbing på skolen

Foreldre må kjempe for spesialundervisning

Oppdatert 11.08.2015 Emner: Utdanning , Barns rettigheter , Foreldres rettigheter og plikter , Spesialundervisning

En del elever med rett til spesialundervisning får verken tilbud eller informasjon om slik undervisning. Dårlig kommuneøkonomi fører til at foreldre ofte må kjempe for å få nødvendig opplæringstilbud for barn med spesielle behov.

Les mer om retten til spesialundervisning

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet