Emneord: Gjeldsproblemer

Relaterte artikler

Høye kostnader ved inkasso

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Økonomi , Gjeldsproblemer , Betalingsordning , Gjeldsordning , Manglende betaling , Inkasso

Når regninger sendes til inkasso, stiger kostnadene raskt. Du har krav på skriftlig varsel før en regning sendes til inkasso. Hvis du mener at kravet ikke er berettiget, bør du melde dette skriftlig til inkassoselskapet eller kreditor så raskt som mulig.

Les mer om kostnader ved inkasso

Kausjonister må handle raskt

Oppdatert 07.08.2015 Emner: Økonomi , Pant i bolig , Kausjonsansvar , Gjeldsproblemer , Gjeldsordning , Tvangssalg , Manglende betaling , Personlig konkurs , Kjøp og salg

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Les mer om kausjon og kausjonister

Ta tak i dine gjeldsproblemer

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Økonomi , Pant i bolig , Gjeldsproblemer , Betalingsordning , Gjeldsordning , Tvangssalg , Manglende betaling , Personlig konkurs , Inkasso

Hvis du har gjeldsproblemer, er det viktig å ta kontakt med kreditorene så raskt som mulig og forhandle om en betalingsordning. Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det å finne en løsning, og kostnadene øker.

Les mer om gjeldsproblemer

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet