Emneord: Innvandring

Relaterte artikler

Mistet bedriften da ekteskapet sprakk

Oppdatert 12.08.2015 Emner: Innvandring , Arbeidstillatelse

Omar fikk midlertidig beskyttelse i Norge og startet et firma. Firmaet gikk godt, men ekteskapet sprakk. Da han ble skilt, mistet Omar arbeidstillatelsen. Han fikk heller ikke ervervstillatelse, fordi slike tillatelser bare gjelder ny virksomhet.

Les mer om ekteskap og arbeidstillatelse

Ikke alle ekteskap inngått i utlandet er gyldig

Oppdatert 12.08.2015 Emner: Innvandring , Omgåelsesekteskap , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet.

Les mer om ekteskap i utlandet

Familiegjenforening er komplisert

Oppdatert 12.08.2015 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Oppholdstillatelse , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Les mer om regler for familiegjenforening

Kompliserte regler for familiegjenforening

Oppdatert 20.11.2015 Emner: Innvandring , Familiegjenforening , Gifte seg med utenlandsk statsborger

Familiegjenforening kalles også familieinnvandring eller familieetablering. Avhengig av hvor du er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke UDIs registreringsordning for EU/EØS-borgere. De som søker om familiegjenforening kan være ektefelle, samboere og forlovede, barn og foreldre eller andre familiemedlemmer. Se nærmere informasjon på UDIs nettside: www.UDI.no. Hvis du skal søke familiegjenforening eller gifte deg med en utenlandsk statsborger, bør du kontakte advokat før du sender søknad til myndighetene. Regelverket for innvandring er komplisert, og fallgruvene er mange.

Les mer om regler for familiegjenforening

Vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Oppdatert 12.08.2015 Emner: Innvandring , Oppholdstillatelse , Arbeidstillatelse

Statsborgere fra land utenfor EU har til dels store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Utenlandske studenter kan ha større problemer enn ventet med å få jobb i Norge etter studiene. For statsborgere fra EU-land er arbeidstillatelse i Norge en relativt enkel sak.

Les mer om arbeidstillatelse i Norge

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet