Emneord: Klage på advokat

Relaterte artikler

Advokatetikk

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Klage på advokat

Advokater arbeider under strenge etiske regler. Alle advokater skal opptre i samsvar med Regler for god advokatskikk.

Les mer om advokatetikk

Klage på advokat

Oppdatert 20.08.2015 Emner: Råd og tips , Klage på advokat

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Les mer om klage på advokat

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet