Emneord: Rasisme

Relaterte artikler

Strenge krav til arbeidsgiver ved diskriminering

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Diskriminering og mobbing , Rasisme

Tidligere var det vanskelig for personer som ble diskriminert i arbeidslivet å bevise at de ble utsatt for ulovlig diskriminering. Nye regler har snudd bevisbyrden, slik at arbeidsgivere må dokumentere at det ikke har foregått forskjellsbehandling.

Les mer krav til arbeidsgiver ved diskriminering

Rasistiske uttalelser kan straffes

Oppdatert 05.08.2015 Emner: Diskriminering og mobbing , Rasisme

Rasistiske uttalelser er forbudt og kan medføre straff, uavhengig av om uttalelsene kommer i politiske taler, på Internett eller i andre fora. Balansegangen mellom ytringsfrihet og forbudet mot rasistiske uttalelser er vanskelig i praksis.

Les mer om rasistiske uttalelser og ytringsfrihet

Mobbing kan gi rett til erstatning

Oppdatert 13.08.2015 Emner: Jobb , Sykemelding , Mobbing , Arbeidsmiljø , Rasisme

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer om mobbing på arbeidsplassen

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet