Emneord: Foreldres rettigheter og plikter

Relaterte artikler

Foreldre må kjempe for spesialundervisning

Oppdatert 11.08.2015 Emner: Utdanning , Barns rettigheter , Foreldres rettigheter og plikter , Spesialundervisning

En del elever med rett til spesialundervisning får verken tilbud eller informasjon om slik undervisning. Dårlig kommuneøkonomi fører til at foreldre ofte må kjempe for å få nødvendig opplæringstilbud for barn med spesielle behov.

Les mer om retten til spesialundervisning

Treff i Finn advokat

Totalt 774 advokater innen Foreldres rettigheter og plikter.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet