Advokatvakten

Advokatvakten er et tilbud du finner på en lang rekke steder i landet. Her kan du møte opp å få inntil 30 minutters gratis konsultasjon av medlemmer av Advokatforeningen.

Over hele landet organiserer de lokale kretsene av Advokatforeningen gratis juridisk rådgivning til publikum. Hvor ofte advokatvaktene arrangeres og hvor mange advokater som er tilgjengelige, vil variere fra sted til sted.

Se oversikt over alle advokatvakter.

Hva kan Advokatvakten hjelpe meg med?

Statistikken viser at svært mange får avklart det juridiske spørsmålet sitt gjennom et besøk på Advokatvakten. En undersøkelse fra Advokatvakten i Oslo viste at ca 70 prosent av brukerne fikk saken sin løst der og da.

Mange bruker også Advokatvakten for å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med. Advokaten vil kunne vise deg videre og gi deg råd om hvordan du bør følge opp saken din.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet