Trenger du advokat?

Her kan du enkelt søke etter riktig advokat for den type sak du har. Du får også hjelp til å forberede møtet hos advokaten.

Startsiden

Mekling ved advokat

Ofte kan det være både best og billigst at en konflikt blir løst utenfor rettssystemet.

Startsiden

Advokatvakten

På Advokatvakten kan du møte opp og få inntil en halv time med gratis advokathjelp.

Startsiden

Ta risikotesten

Her kan du ta testen som avslører manglende avtaler og annen juridisk risiko.

Klage på advokat

Oppdatert 20.08.2015 Emner: Råd og tips , Klage på advokat

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Les mer om klage på advokat

Fri rettshjelp

Oppdatert 22.03.2016 Emner: Gratis advokathjelp

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Sjekk reglene, og spør advokaten din om råd.

Les mer om fri rettshjelp

Hva er denne siden?

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere.

Advokatforeningen

Advokatforeningen er en medlemsforening som organiserer advokater og advokatfullmektiger. Ca. 90 prosent av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlemmer av Advokat- foreningen. Foreningen har i overkant av 7500 aktive medlemmer.

Utgiver:
Den norske Advokatforening
Org.nr:
936575668
Adresse:
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Telefon:
22 03 50 50
Ansvarlig redaktør:
Merete Smith
Redaktør:
Baard Amundsen
Fagredaktør:
Per Racin Fosmark
Webredaktør:
Ida Sofia Vaa
Advokatforeningen
Alt materiale på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet